Как се подава ток?

  • road assistance
  • clamps

СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДОСТАВЕНИ С КАБЕЛИТЕ ЗА ПРЪХВЪРЛЯНЕ НА ТОК!

ВНИМАНИЕ – АКУМУЛАТОРИТЕ ОТДЕЛЯТ ВЗРИВООПАСНИ ГАЗОВЕ!

Тези инструкции са предназначени да сведат до минимум опасността от експлозия. Дръжте на разстояние батериите от искри, пламъци и цигари.


И двете батерии трябва да бъдат с едно и също напрежение (6V, 12V, и т.н.)

• При подаване на ток, винаги носете подходяща защита за очите и никога не се навеждайте над акумулатора.

• Не прехвърляйте ток на повредена батерия; прегледайте двете батерии за механични повреди, преди да свържете кабелите.

• Уверете се, че вентилационните капачки са стегнати. 

• Уверете се, че превозните средства не се докосват и че двата изключватели на запалването са в позиция "OFF".

• Изключете всички електрически консуматори (радио, чистачки, осветление и т.н.)

Kak se podava tokСледващите стъпки трябва да се следват точно!

1. Свържете положителния (+) кабел към положителната (+) клема на изтощения акумулатор.

2. Свържете другия край на положителния (+) кабел към положителния (+) клема на заредения акумулатор.

3. Свържете отрицателния (-) кабел към отрицателната (-) клема на заредения акумулатор.

4. ПОСЛЕДНО СВЪРЖЕТЕ ОТРИЦАТЕЛНИЯ (-) КАБЕЛ КЪМ БЛОКА НА ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛА С ИЗТОЩЕНИЯ АКУМУЛАТОР ДАЛЕЧ ОТ КАРБУРАТОРА.

5. Уверете се, че кабелите са далеч от перките на вентилатора, ремъците и други движещи се части на двата двигателя.

6. Стартирайте и откачете кабелите по обратния ред.

Super User

Cras semper orci ut lorem mollis, nec varius enim posuere. Proin a metus eget arcu ultricies scelerisque id in leo. Mauris at elit quis ante sodales congue sed ac nunc. Vestibulum non rutrum justo, eu sagittis arcu. Donec est dolor, interdum at elementum ac, tincidunt at justo. Duis lacus elit, posuere et erat vehicula