Зареждане на оловно-киселинни акумулатори

  • fully charged
  • ctek-no name

При зареждането на оловно-киселинни акумулатори се използва алгоритъм базиран на промени в напрежението. Времето за зареждане на необслужваеми оловно- киселинни акумулатори е 12-16 часа, като стига до 36-48 часа за големи стационарни батерии. При по-високи токове на зареждане и многоетапни методи на зареждане, времето може да бъде намалено до 10 часа или по-малко. Оловно-киселинния акумулатор е по-муден и не може да се зареди толкова бързо, колкото други типове батерии.
Оловно-киселинните акумулатори трябва да се зареждат в три етапа, които са: I етап – зареждане с постояна стойност на тока, II етап – допълващо зареждане и III етап – поддържащо зареждане. Първият етап на с постоянна стойност на тока представлява по-голяма част от заряда и отнема приблизително половината от необходимото време за зареждане; допълващото зареждане се осъществява с по-ниски стойности на тока и осигурява насищане, а поддържащото зареждане компенсира загубите, причинени от саморазряд. Фигура 1-1 илюстрира тези три етапа.

Zarejdane v 3 etapa-ACTUAL

По време на зареждането с постоянна стойност на тока, акумулаторът се зарежда до 70 процента за 5-8 часа; останалите 30 процента се зареждат с по-бавното допълващо зареждане, което продължава още 7-10 часа. Допълващото зареждане е от съществено значение за доброто състояние на батерията и може да се сравни с малко почивка след обилно хранене. Ако се пропусне този етап, акумулаторът в крайна сметка ще загуби възможността да приеме пълното зареждане и капацитета му ще намалее поради сулфатизация. Поддържащият заряд в третия етап поддържа батерията при пълно зареждане и компенсира загубите от саморазряд.
Преминаването от етап 1 към етап 2 се случва безпроблемно, когато батерията достигне определеното напрежение. Токът започва да намалява, тъй като батерията започва да се насища и достига до пълно зареждане, когато токът намалява до три процента от номиналния ток на акумулатора.
Правилната настройка на напрежението на зареждане е от решаващо значение и варира от 2.30V до 2.45V на клетка. Настройката на прага на напрежението е компромис - от една страна, батерията трябва да бъде напълно заредена за да има максимален капацитет и за да се избегне сулфатизация на отрицателната плоча; от друга страна, в прекалено заредена батерия се предизвиква корозия на решетката на положителната плоча и отделяне на газ.Zarejdane - predimstva i nedostatyci

 

За да бъде още по-трудно, напрежението на батерията се променя с температурата. По-високите температури на околната среда изискват малко по-ниски прагове на напрежението а при по-студена околна среда се препоръчва по-високо напрежение. Зарядни устройства, който се използват при различни температури трябва да включват температурни сензори, според които да се коригира напрежението на заряда за оптимална ефективност.

Ако това не е възможно, е добре да изберете по-ниско напрежение от съображения за безопасност. Таблица 5.4 сравнява предимствата и ограниченията на различните настройки на напрежението.

След първия етап на зареждане, акумулаторът не трябва да престоява повече от 48 часа в режим на допълващо зареждане и напрежението трябва да бъде намалено до нивото на поддържащо напрежение. Това е особено важно за необслужваемите акумулатори. Зареждане над това, което може да поеме батерията се превръща в излишна топлинна енергия и батерията започва да отделя газ. Препоръчителното поддържащо напрежение за повечето оловни акумулатори с ниско налягане е 2,25V до 2.27V / клетка. Производителите препоръчват намаляване на поддържащото напрежение при температури над 29 ° C.

Не всички зарядни устройства разполагат с режим на поддържащ заряд. Ако зарядното остава в режим на допълващ заряд и не пада под 2.30V / клетка, преустановете зареждането след 48 часа.

По-старите батерии представляват предизвикателство при определяне на оптималното напрежение на поддържащ заряд, тъй като всяка клетка има свое собствено състояние. Тъй като клетките са свързани по между си, те получават един и същ заряд и контролиране на отделните клетъчни напрежения е почти невъзможно.Има разработени устройства за балансиране, които се поставят върху батерията и компенсират разликите в клетъчни напрежения, които възникват в резултат на разликата в състоянието на клетките.

Много е казано за импулсното зареждане на оловни акумулатори. Има очевидни предимства като намаляване на сулфатизацията; въпреки това, производителите и сервизните техници са разделени по отношение на ползите и резултатите са неубедителни. Ако сулфатизацията може да се измери с точност и импулсното зареждане се приложи като корекция, то тогава процесът би бил полезен. Предположения, без да се знаят крайните резултати могат да бъдат вредни.

Оловно-киселинните акумулатори винаги трябва да се съхраняват в заредено състояние. Допълващ заряд трябва да се прилага на всеки шест месеца, за да се избегне падане на напрежението под 2.10V / клетка. Измерването на напрежението на отворена верига(OCV), през периода на съхранение осигурява надеждна индикация за състоянието на акумулатора. Напрежение 2.10V при стайна температура показва около 90 процента заряд на батерията. Такава батерията е в добро състояние и се нуждае само кратко зареждане преди употреба. Ако напрежението падне под 2.10V, батерията трябва да бъде заредена за да се предотврати сулфатизация. Отчетете температурата на съхранение при измерване на напрежението на отворена верига. При по-ниски температури батерията намалява леко напрежението си а при по-високи го увеличава. Използването на метода на измерване на напрежението на отворена верига работи най-добре, когато батерията е ‘’отпочинала’’ за няколко часа, тъй като зареждането или разреждането на батерията преди измерването може да доведе до изкривяване на стойностите.

Инструкции за зареждане на оловно-киселинни батерии

• Зареждайте в добре проветрено помещение. Водорода, генериран по време на зареждане е взривоопасен.

• Изберете подходяща програма за зарежданена в зависимост от типа на акумулатора (течен електролит, гел или AGM). Проверете спецификациите на производителя за препоръчителните прагове на напрежение.

• Заредете акумулатора след всяка употреба за да се предотврати сулфатизиране. Не съхранявайте акумулатора незареден.

• Плочите на батериите с течен електролит трябва винаги да бъдат напълно потопени в електролита. При ниско ниво на електролита допълнете с дестилирана или дейонизирана вода докато покриете плочите. Никога не добавяйте електролит!

• Долейте вода до определеното ниво след зареждане. Доливането на вода при разреден акумулатор, може да предизвика разливане на киселина.

• Появата на мехурчета газ при батериите с течен електролит е знак, че батерията е достигнала до състояние на пълен заряд.

• Намалете поддържащия заряд ако температурата на околната среда е по-висока от 29 ° C

• Не позволявайте на батерията да замръзне. Разредената батерия замръзва по-бързо от тази, която е напълно заредена. Никога не зареждайте замръзнала батерия.

• Не зареждайте акумулатор при температура над 49°C.

lili