Полезни материали

Полезни материали (9)

Сряда, 26 Ноември 2014 00:00

Как да четем дефинициите?

 
 

Натиснете върху буквата, за да видите дефинициите...Термин Дефиниция
Първоначално напрежение   Първоначалното напрежение на акумулатора, когато разряда започне.
Поддържан капацитет   Акумулаторът се поддържа в напълно заредено състояние с помоща на постоянен волтаж, компенсиращ саморазряда.
Паралелно свързване   Свързване на всички положителни и всички отрицателни полюси на няколко батерии. Това увеличава общия капацитет, като се запазва напрежението.
Паралелно свързване   Свързване на всички положителни и всички отрицателни полюси на няколко батерии. Това увеличава общия капацитет, като се запазва напрежението.
Паста   Смеси от различни съединения (например оловен окис и вода, сярна киселина), които се използват за покритие на положителните и отрицателните решетки на акумулатора. Прави се разлика между положителни и отрицателни пасти в зависимост от рецептата.
Положителна плоча   Метална рамка, която съдържа оловен диоксид като активно вещество.
Първоначален заряд   Първият процес на зареждане след като електролита е излят в сухо заредената батерия. Той има за цел привеждане на клетката, или батерията до пълен първоначален капацитет.
Поляритет   Електрически термин, описващ положението на клемите на акумулатора
Последователно свързване на батерии   Свързване на положителния полюс на батерия към отрицателния полюс на следващата батерия. Това увеличава напрежението на мрежата , като същевременно запазва капацитета.
Пад на напрежение   При протичане на електрически ток през резистор в затворена електрическа верига се появява пад на напрежението.
Пречистена вода   Дестилирана или деминерализирана вода, използвана за компенсиране на загубите на вода в батерии, изискващи поддръжка.
Повреда на акумулатора   Състояние, при което акумулатора вече не функционира по задоволителен начин. Има няколко форми на повреда на акумулатора.
Постоянна повреда на акумулатора   Състояние, при което клетка или батерия не може да се презареди до задоволително ниво.
 
Понеделник, 01 Септември 2014 00:00

Зареждане на оловно-киселинни акумулатори

 • fully charged
 • ctek-no name

При зареждането на оловно-киселинни акумулатори се използва алгоритъм базиран на промени в напрежението. Времето за зареждане на необслужваеми оловно- киселинни акумулатори е 12-16 часа, като стига до 36-48 часа за големи стационарни батерии. При по-високи токове на зареждане и многоетапни методи на зареждане, времето може да бъде намалено до 10 часа или по-малко. Оловно-киселинния акумулатор е по-муден и не може да се зареди толкова бързо, колкото други типове батерии.
Оловно-киселинните акумулатори трябва да се зареждат в три етапа, които са: I етап – зареждане с постояна стойност на тока, II етап – допълващо зареждане и III етап – поддържащо зареждане. Първият етап на с постоянна стойност на тока представлява по-голяма част от заряда и отнема приблизително половината от необходимото време за зареждане; допълващото зареждане се осъществява с по-ниски стойности на тока и осигурява насищане, а поддържащото зареждане компенсира загубите, причинени от саморазряд. Фигура 1-1 илюстрира тези три етапа.

Zarejdane v 3 etapa-ACTUAL

По време на зареждането с постоянна стойност на тока, акумулаторът се зарежда до 70 процента за 5-8 часа; останалите 30 процента се зареждат с по-бавното допълващо зареждане, което продължава още 7-10 часа. Допълващото зареждане е от съществено значение за доброто състояние на батерията и може да се сравни с малко почивка след обилно хранене. Ако се пропусне този етап, акумулаторът в крайна сметка ще загуби възможността да приеме пълното зареждане и капацитета му ще намалее поради сулфатизация. Поддържащият заряд в третия етап поддържа батерията при пълно зареждане и компенсира загубите от саморазряд.
Преминаването от етап 1 към етап 2 се случва безпроблемно, когато батерията достигне определеното напрежение. Токът започва да намалява, тъй като батерията започва да се насища и достига до пълно зареждане, когато токът намалява до три процента от номиналния ток на акумулатора.
Правилната настройка на напрежението на зареждане е от решаващо значение и варира от 2.30V до 2.45V на клетка. Настройката на прага на напрежението е компромис - от една страна, батерията трябва да бъде напълно заредена за да има максимален капацитет и за да се избегне сулфатизация на отрицателната плоча; от друга страна, в прекалено заредена батерия се предизвиква корозия на решетката на положителната плоча и отделяне на газ.Zarejdane - predimstva i nedostatyci

 

За да бъде още по-трудно, напрежението на батерията се променя с температурата. По-високите температури на околната среда изискват малко по-ниски прагове на напрежението а при по-студена околна среда се препоръчва по-високо напрежение. Зарядни устройства, който се използват при различни температури трябва да включват температурни сензори, според които да се коригира напрежението на заряда за оптимална ефективност.

Ако това не е възможно, е добре да изберете по-ниско напрежение от съображения за безопасност. Таблица 5.4 сравнява предимствата и ограниченията на различните настройки на напрежението.

След първия етап на зареждане, акумулаторът не трябва да престоява повече от 48 часа в режим на допълващо зареждане и напрежението трябва да бъде намалено до нивото на поддържащо напрежение. Това е особено важно за необслужваемите акумулатори. Зареждане над това, което може да поеме батерията се превръща в излишна топлинна енергия и батерията започва да отделя газ. Препоръчителното поддържащо напрежение за повечето оловни акумулатори с ниско налягане е 2,25V до 2.27V / клетка. Производителите препоръчват намаляване на поддържащото напрежение при температури над 29 ° C.

Не всички зарядни устройства разполагат с режим на поддържащ заряд. Ако зарядното остава в режим на допълващ заряд и не пада под 2.30V / клетка, преустановете зареждането след 48 часа.

По-старите батерии представляват предизвикателство при определяне на оптималното напрежение на поддържащ заряд, тъй като всяка клетка има свое собствено състояние. Тъй като клетките са свързани по между си, те получават един и същ заряд и контролиране на отделните клетъчни напрежения е почти невъзможно.Има разработени устройства за балансиране, които се поставят върху батерията и компенсират разликите в клетъчни напрежения, които възникват в резултат на разликата в състоянието на клетките.

Много е казано за импулсното зареждане на оловни акумулатори. Има очевидни предимства като намаляване на сулфатизацията; въпреки това, производителите и сервизните техници са разделени по отношение на ползите и резултатите са неубедителни. Ако сулфатизацията може да се измери с точност и импулсното зареждане се приложи като корекция, то тогава процесът би бил полезен. Предположения, без да се знаят крайните резултати могат да бъдат вредни.

Оловно-киселинните акумулатори винаги трябва да се съхраняват в заредено състояние. Допълващ заряд трябва да се прилага на всеки шест месеца, за да се избегне падане на напрежението под 2.10V / клетка. Измерването на напрежението на отворена верига(OCV), през периода на съхранение осигурява надеждна индикация за състоянието на акумулатора. Напрежение 2.10V при стайна температура показва около 90 процента заряд на батерията. Такава батерията е в добро състояние и се нуждае само кратко зареждане преди употреба. Ако напрежението падне под 2.10V, батерията трябва да бъде заредена за да се предотврати сулфатизация. Отчетете температурата на съхранение при измерване на напрежението на отворена верига. При по-ниски температури батерията намалява леко напрежението си а при по-високи го увеличава. Използването на метода на измерване на напрежението на отворена верига работи най-добре, когато батерията е ‘’отпочинала’’ за няколко часа, тъй като зареждането или разреждането на батерията преди измерването може да доведе до изкривяване на стойностите.

Инструкции за зареждане на оловно-киселинни батерии

• Зареждайте в добре проветрено помещение. Водорода, генериран по време на зареждане е взривоопасен.

• Изберете подходяща програма за зарежданена в зависимост от типа на акумулатора (течен електролит, гел или AGM). Проверете спецификациите на производителя за препоръчителните прагове на напрежение.

• Заредете акумулатора след всяка употреба за да се предотврати сулфатизиране. Не съхранявайте акумулатора незареден.

• Плочите на батериите с течен електролит трябва винаги да бъдат напълно потопени в електролита. При ниско ниво на електролита допълнете с дестилирана или дейонизирана вода докато покриете плочите. Никога не добавяйте електролит!

• Долейте вода до определеното ниво след зареждане. Доливането на вода при разреден акумулатор, може да предизвика разливане на киселина.

• Появата на мехурчета газ при батериите с течен електролит е знак, че батерията е достигнала до състояние на пълен заряд.

• Намалете поддържащия заряд ако температурата на околната среда е по-висока от 29 ° C

• Не позволявайте на батерията да замръзне. Разредената батерия замръзва по-бързо от тази, която е напълно заредена. Никога не зареждайте замръзнала батерия.

• Не зареждайте акумулатор при температура над 49°C.

 • how its made
 • how its made1

Акумулаторът е устройство за съхраняване на електрическа енергия в химическа форма, способно да освободи тази енергия под формата на постоянен ток. Всички батерии съдържат положителен и отрицателен електрод, потопен в електролит, като цялото съдържание е събрано в пластмасов контейнер. Всички акумулатори Electra са оловно-киселинни, което означава, че те имат положителни и отрицателни електроди, направени от оловни съединения потопени в електролит от разредена сярна киселина. Оловно-киселинните акумулатори са вторични батерии, което означава, че могат да се презареждат след като са били изтощени. Първичните акумулатори могат да бъдат разреден само веднъж и след това трябва да бъдат изхвърлени; примери за това са някои видове батерии използвани във фенерчета и радио апарати.

От какво е направен акумулаторът?

Решетки
Положителните и отрицателните електроди са изработени от механично слаби материали, поради което те се нуждаят от опора. Този проблем е решен с помоща на решетка, направена от оловна сплав; чистото олово по своя същност е прекалено мек материал. В допълнение към предоставянето на механична опора за електродите (активното вещество), решетката също така провежда електричество от електродите към външния товар.

Електроди
Електродите са направени от оловен оксид и оловен сулфат. При първоначалното зареждане те преминават в оловен диоксид на положителните плочи и поресто олово на отрицателните плочи. Отрицателните електроди съдържат и допълнителни добавки, които осигуряват по-добри характеристики на разряд при ниски температури. Комбинацията от електрод и решетка се нарича плоча на акумулатора.

Електролит
Електролитът в оловно-киселинните акумулатори е разредена сярна киселина. Той действа като проводник, през който се пренасят йоните между положителните и отрицателните плочи, когато акумулатора се зарежда или разрежда. Киселината също участва в процеса на разряд като сулфатни йони реагират химически в електродите, с резултат на което се получава оловен сулфат.

Сепаратори
Сепараторът е изолатор, който е поставен между положителните и отрицателните плочи с цел да предотврати късо съединение между тях. Сепараторът трябва да има микропореста структура, което да позволи преминаването на йоните от една плоча в друга. В същото време тои трябва да е устойчив на високи температури и киселинната среда в акумулатора. Съвременните сепаратори са изработени от микропорест полиетилен – материал, притежаващ необходимите свойства да устои на условията в акумулатора.

Кутия и капак
Те обикновено са изработени от полипропилен – лек и същевременно здрав материал. За разлика от повечето пластмаси, полипропилена не става чуплив при ниски температури и така може да устои на удари по време на експлоатацията. Не реагира с киселина и е устойчив на течности като бензин, дизел, спирачна течност и антифриз, които се срещат най-често в автомобила.

Как работи акумулаторът?

Положителния електрод е направен от оловен диоксид, а отрицателния от поресто олово. Когато електрически товар (например крушка или стартер) се свърже към акумулатора протича ток през електролита и външния товар. Това е процеса на разреждане на батерията, който предизвиква химическа реакция с получаване на оловен сулфат върху електродите. Акумулаторът може да бъде зареден отново като се подаде към батерията ток от външен източник като алтернатор или зарядно устройство. Това превръща оловния сулфат обратно в оловен диоксид и поресто олово. Когато батерията се зареди, електричеството започва да разлага (хидролизира) водата в електролита на съставните й елементи кислород и водород, които се отделят като газ.

 • Untitled1
 • 1283954834958

Първата акумулаторна батерия за търговска употреба е изобретена от френския физик Гастон Планте през 1859 г. Въпреки своята напреднала възраст, продължава да има широка употреба днес, като има добри причини за неговата популярност; оловно-киселинната батерия е надеждна и евтина на база цена за ват. Наред с предимствата, има и недостатъци; този тип батерия е тежка и е по-малко трайна от никел и литий-базираните системи. Пълен разряд причинява повреда и всеки цикъл на заряд/разряд намалява по малко капацитета на батерията. Тази загуба е малка докато батерията е в добро работно състояние, но се увеличава, когато батерията падне под половината от номиналния си капацитет. Тези загуби съществуват при всички батерии в различна степен.

Животът на оловно-киселинните акумулатори до голяма степен зависи от дълбочината на разреждане на батерията. Основните причини за относително кратък жизнен цикъл на батерията са корозията на решетката на положителния електрод, намаляване на активния материал и разширяване на положителните плочи. Тези промени са най-често срещани при повишени работни температури и силнотокови разреждания.

Зареждането на оловно-киселинна батерия е просто, но правилните граници на напрежението на заряд трябва да се спазват. Изборът на ниско напрежение на заряд предизвиква сулфатизиране на отрицателната плоча, докато по-високото напрежение подобрява производителността, но предизвиква корозия върху решетката на положителната плоча. Сулфатизацията е обратима ако акумулатора бъде сервизиран на време за разлика от корозията нанася трайни и необратими вреди.

Необслужваеми оловно киселинни акумулатори

Първите необслужваеми оловно-киселинни акумулатори се появяват през 70-те години на миналия век. При дизайна на кутиите на неослужваемите акумулатори е добавен клапан за контрол на газовете, отделени при заряд и разряд на батерията. Основното предимство на необслужваемия акумулатор е възможноста да комбинира кислорода и водорода и по този начин да елиминира загубата на вода. Рекомбинацията настъпва при умерено налягане от 0,14 bar. Клапанът служи като отдушник и предотвратява повишаване на налягането на газовете, отделени при зареждането или разреждането на акумулатора. В крайна сметка повтарящото се изпускане на газове от клапана ще доведе до загуба на вода в аумулатора.

Съществуват няколко вида необслужваеми акумулатори в зависимост от вида на електролита в тях. Едни от най-често срещаните са геловите, известни също като вентил регулирани оловно киселинни батерии (VRLA) и батериите с абсорбираща стъклена вата (AGM). Геловите акумулатори съдържат силициев гел, който превръща течния електролит в гел. Този тип батерии намират приложение най-често в UPS устройства, ретранслаторни кули, аварийно осветление, в здравеопазването и др.
AGM технологията е по-нова, като при нея електролита е абсорбиран в специални подложки от стъклена вата. Това води до някои предимства като по-бързо зареждане и освобождаване на по-големи токове. Типичните приложения на тези акумулатори са като стартерни батерии за мотоциклети, при микро хибридни автомобили със старт стоп системи, лодки и др.

С времето и циклите на заряд/разряд капацитетът на AGM акумулаторите намалява постепенно; геловите акумулатори от друга страна остават по-дълго време в обхвата на висока производителност, но към края на живота им производителноста им рязко пада. AGM акумулаторите са по-скъпи от конвенционалните акумулатори с течен електролит, но са по-евтини от геловите акумулатори.

При геловите и отчасти при AGM акумулаторите напрежението при зареждане както и поддържащото напрежение трябва да бъдат по-ниски от тези използвани при акумулаторите с течен електролит. Това се налага поради факта, че високото напрежение на заряд при тези акумулатори предизвиква отделяне на газ и загуба на вода. Ако зарядното устройство няма възможност за настройка на по-ниско напрежение за заряд е препоръчително да изключите зарядното след 24 часа.

Разлика между стартерни и тягови акумулатори

Стартерната батерия е предназначена да отдаде за кратко време висока мощност необходима да стартира двигателя на автомобила; тяговата батерията, от друга страна, е предназначена да осигури непрекъснато захранване продължително време. Отвън и двата типа батерии си приличат обаче, има съществени различия в конструкцията си. Докато стартерната батерия е направена да осигури висока пикова мощност за кратко време, тяговата батерията има умерена мощност, но по-продължително време. По долу са описани някои от разликите в двата типа акумулатори.

Стартерни акумулатори имат CCA характеристика отбелязана в ампери, най-често на етикета на кутията; CCA представлява количеството ток, което акумулатора може да осигури при ниски температури. SAE J537 посочва стойноста на тока при 30 секунди разреждане при -18 ° C (0 ° F) без напрежението на акумулатора да падне под 7.2 волта.

 fig1

Стартерни батерии имат много ниско вътрешно съпротивление, като това се постига чрез добавяне на допълнителни плочи за максимална площ (Фигура 1). Плочите са тънки и оловото е поресто във вид на фина пяна. Този метод увеличава повърхността на плочите за постигане на ниско съпротивление и максимална мощност. Дебелина на плочата не е от особена важност тук, защото разреждането е кратко и акумулатора се зарежда по време на движение; акцентът е върху мощноста, а не върху капацитета.
Тяговите оловни акумулатори са конструирани за максимален капацитет и висок брой цикли. Това се постига като оловните плочи са с по-голяма дебелина (Фигура 2). Въпреки, че батерията е предназначена дълбок разряд, броят на циклите зависи от степента на разреждане на батерията (DoD).

Untitled

Фигура 1: Стартерна батерия
Стартерните батерии имат много на брой тънки паралелни плочи, които имат ниско съпротивление и голяма площ.

 

    Фигура 2: Тягов акумулатор
    Тяговите акумулатори имат по-дебели оловни плочи,        което им дава възможност за повече цикли.

 

Untitled11


Таблица 3: Брой цикли на стартерни и тягови акумулатори.

Стартерен акумулатор не може да се разменя с тягов и обратно. Ако потребителя се изкуши и замени тяговия акумулатор със стартерен за да спести пари, този акумулатор няма да издържи, тъй като тънките и порести като гъба  плочи бързо ще се разпаднат при повтарящите се цикли на заряд и разряд. Таблица 3 сравнява живота на стартерните и тяговите батерии, при дълбок разряд.

 

По-долу сме посочили предимствата и ограниченията на оловно-киселинните акумулатори в употреба днес.

Предимства:

Евтини и лесни за производство; ниска стойност на киловат час
Нисък саморазряд
Висока мощност
Добри характеристики при ниски и високи температури

 

Ограничения:

Лошо отношение тегло/енергия
Бавно зареждане
Трябва да се съхранява зареден за да се избегне сулфатизация
Ограничен жизнен цикъл; повтарящият се дълбок разряд намалява значително живота на батерията
Обслужваемите акумулатори имат нужда от доливане на вода
Неекологичен

Петък, 13 Юни 2014 00:00

Проблеми и решението им

 • dsdsdsdsd
 • Untitled321

Проблем: Теч на електролит от капака на акумулатора
Възможна причина: Батерията е препълнена
Решение: Намалете нивото на електролита в акумулатора. Спазвайте инструкциите за безопасност!

Проблем: Нивото на електролит е ниско
Възможна причина: Може да има теч от кутията или изпускане на газ поради презареждане.
Решение: Проверете системата за зареждане на автомобила или подменете акумулатора

Проблем: Ниска плътност на електролита (<1,240 кг / dm3) и затруднен старт
Възможна причина: Недостатъчно зареждане и/ или оттечка на ток и/или късо съединение
Решение: Заредете акумулатора отново, проверете системата за зареждане на автомобила (регулатор, алтернатор, електрическа система)

Проблем: Висока плътност на електролита (> 1,240 кг / dm3)
Възможна причина: В батерията е добавена киселина вместо чиста вода
Решение: Намалете нивото на електролита и долейте с дестилирана вода

Проблем: Трудност при старт, ниско напрежение
Възможна причина: Батерията е разредена, проблем в една от клетките или сулфатизиране
Решение: Ако е разредена батерия може да се зареди отново, в противен случай акумулатора трябва да се подмени.

Проблем: Износване на терминалите и клемите
Възможна причина: Неизправна електрическа система или връзка
Решение: Затегнете връзките или подновете клемите, ако е необходимо

Проблем: Кипене в една или повече клетки по време на старт
Възможна причина: Повреда в клетката/ките или във връзките
Решение: Затегнете връзките или подновете клемите, ако е необходимо, подменете батерията ако проблемът продължава

Проблем: Лесно и често изтощен акумулатор
Възможна причина: Нивото на зареждане на батерията може да е ниска, може да има късо съединение или сулфатизация
Решение: Проверете нивото на зареждане на акумулатора и при необходимост я подменете

Проблем: Кратко време за живот
Възможна причина: Грешен избор на батерия, прекалено разреждане или престояване на акумулатора за дълго време в режим на дълбок разряд, проблем в системите за стартиране и зареждане на автомобила.
Решение: Проверете системите за зареждане и стартиране на акумулатора, заменете акумулатора с подходящия според приложението, ако това не е възможно проверявайте периодично и заредете, когато е необходимо.

Проблем: Акумулаторът се загрява повече от обичайното по време на работа, което води до прекомерна загуба на вода
Възможна причина: Неизправност в системата за зареждане на акумулатора
Решение: Проверете системата за зареждане на акумулатора

Проблем: Експлозия на батерията
Възможна причина: Възпламенени газове, отделени от акумулатора при зареждане
Решение: Закупуване на нова батерия

Проблем: Батерията не работи
Възможна причина: Повреда на вътрешната система на батерията или дълбок разряд
Решение: Закупуване на нова батерия

 • 1aaaaaaaaaa
 • choice7aaaaa

Акумулатора на колата е източника на ел. енергия под капака на колата ви. Той осигурява електроенергията, необходима за стартиране на двигателя, електрически стъкла, фарове, аудио и други аксесоари в автомобила.

Пет важни фактора, оказващи влияние върху избора на акумулатор за вашия автомобил

• Размер
• Капацитет
• Стартов ток
• Период на съхранение
• Марка

Размер
Размерът се отнася до височината, ширината и дължината на кутията на батерията. Акумулаторите се предлагат групирани в зависимост от размера на кутията. Важно е акумулаторът да бъде монтиран неподвижно. Винаги се обръщайте към ръководството на производителя на вашия автомобил, за да разберете точния размер акумулатор за вашата кола. Можете също така да се консултирате със справочници, които търговците на акумулатори предоставят, за да разберете подходящия размер акумулатор за вашия автомобил. Закупуването на грешен размер акумулатор ще бъде само загуба на пари и може да доведе до щети на колата ви.

Капацитет
Капацитет на акумулатор (акумулаторна баатерия) е произведението на тока, който може да даде акумулаторът, докато се разреди, умножен по времето, за което става това. Токът се мери в ампери [А], времето - в часове, капацитетът се получава в амперчасове (Ah). Приемете капацитета като авариен комплект за вашия автомобил. Във времена на неочаквани проблеми, капацитетът на акумулатора е този, който може да ви помогне да стигнете безопастно, вместо да остананете на пътя.

Стартов ток
Стартовия ток е по-известен като ток на студен старт. Той определя способността на акумулатора да отдаде голямо количество ток при -18 ° C (0 ° F). Съществуват различни норми, които определят различни продължителности натоварване и крайни напрежения за изпитанията. По-високият стартов ток осигурява безпроблемно запалване при ниски температури и по-дълъг експлоатационен живот.

Период на съхранение
Периода на съхранение на акумулатора преди да бъде закупена от вас ви дава представа за това колко дълго той ще бъде в състояние да работи безпроблемно. Акумулаторът се счита за "пресен", ако тя е стояла по-малко от 6 месеца в складовете на производителя или търговеца.

Марка
Отнася се до търговската марка, под която продукта е пуснат на пазара. На пазара съществуват десетки търговски марки, предлагани в различни ценови и качествени категории. С Electra получавате високо качество Корея на изключително добра цена.

 • road assistance
 • clamps

СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДОСТАВЕНИ С КАБЕЛИТЕ ЗА ПРЪХВЪРЛЯНЕ НА ТОК!

ВНИМАНИЕ – АКУМУЛАТОРИТЕ ОТДЕЛЯТ ВЗРИВООПАСНИ ГАЗОВЕ!

Тези инструкции са предназначени да сведат до минимум опасността от експлозия. Дръжте на разстояние батериите от искри, пламъци и цигари.


И двете батерии трябва да бъдат с едно и също напрежение (6V, 12V, и т.н.)

• При подаване на ток, винаги носете подходяща защита за очите и никога не се навеждайте над акумулатора.

• Не прехвърляйте ток на повредена батерия; прегледайте двете батерии за механични повреди, преди да свържете кабелите.

• Уверете се, че вентилационните капачки са стегнати. 

• Уверете се, че превозните средства не се докосват и че двата изключватели на запалването са в позиция "OFF".

• Изключете всички електрически консуматори (радио, чистачки, осветление и т.н.)

Kak se podava tokСледващите стъпки трябва да се следват точно!

1. Свържете положителния (+) кабел към положителната (+) клема на изтощения акумулатор.

2. Свържете другия край на положителния (+) кабел към положителния (+) клема на заредения акумулатор.

3. Свържете отрицателния (-) кабел към отрицателната (-) клема на заредения акумулатор.

4. ПОСЛЕДНО СВЪРЖЕТЕ ОТРИЦАТЕЛНИЯ (-) КАБЕЛ КЪМ БЛОКА НА ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛА С ИЗТОЩЕНИЯ АКУМУЛАТОР ДАЛЕЧ ОТ КАРБУРАТОРА.

5. Уверете се, че кабелите са далеч от перките на вентилатора, ремъците и други движещи се части на двата двигателя.

6. Стартирайте и откачете кабелите по обратния ред.

 • why battery need charging
 • why battery need charging1

Кой би повярвал, че зарядните устройства за акумулатори, ще станат толкова важна част от ежедневието на хората? Факт е, че все повече свикваме с усъвършенстваните батерии в автомобилите, оборудвани с чувствителна електроника. Превозните средства и машините в днешно време често са оставяни в режим на готовност, а ние все така изискваме най-доброто от тях по отношение на работата им - точно когато имаме най-много нужда от тях или когато искаме да се насладим на тяхната работа. 

Не е важно само да имате зарядно устройство, още по-важно е да имате правилното зарядно за акумулатори. По-голямата част от нас не са инженери или механици - но ние все пак искаме да бъдем в състояние да предотвратим или поправим проблемите с акумулатора по лесен начин. Работата на зарядното устройство трябва да бъде безпроблемна и безопасна за всички потребители и по отношение на превозното средство или на машината.Зарядното трябва да бъде както лесно за управление, така че всекида може да го използва така и да бъде достатъчно гъвкаво, за да отговарят на различни нужди на потребителя.

Защо всъщност е необходимо зареждането на акумулаторите?

Отговорът на този въпрос е кратък, но много важен:

• За оловно –киселинните акумулатори е необходимо поддържащо зареждане, за да се гарантира достигане на очаквания им живот.

• Това е добра инвестиция. В дългосрочен план е по-евтино да се закупи зарядно устройство, отколкото да се заменят акумулаторите.

• От превозните средства се очаква да са надеждни и да се стартират при нужда. Отговорът е в редовното зареждане.

• Добре е за околната среда. Закупуването на ненужни акумулатори повишава използването на олово, транспортирането и събирането на отпадъци.

• Съвременните превозни средства с обширна електроника изтощават акумулатора, дори когато са паркирани.

Петък, 13 Юни 2014 00:00

Монтаж на акумулатора

 • montax
 • montax1

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

• Носете подходящо защитно облекло и очила.
• Преди да демонтирате стария акумулатор, се уверете, че двигателят, светлините и всички останали допълнителни консуматори са изключени.
• Проверете дали превозното средство е с компютъризирана електрическа система. Ако е така, е необходим алтернативен източник на енергия за поддържане на електронната памет, когато батерията е изключена за да се избегне увреждане на главния компютър или други елементи от електронно контролираното оборудване.
• Проверете дали превозно средство има монтирани въздушни възглавници. Ако е така, въжте инструкциите за автомобили с монтирана въздушна възглавница.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ АВТОМОБИЛИ, ОБОРУДВАНИ С ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА

• Уверете се, че запалването е изключено, преди да извадите една от клемите на акумулатора.
• Не сядайте зад волана или на други места, оборудвани с въздушна възглавница, докато се извършва ремонт на електрическата система на превозното средство.
• Премахването или подмяната на акумулатора няма да задейства въздушната възглавница, но отстраняването му с включено запалване може да доведе до увреждане на електронни компоненти, включително въздушните възглавници - така че не го правете!
• Ако извършвате ремонт по електрическата система, можете да изключите системата на въздушната възглавница преди това.
• Повечето системи на въздушните възглавници използват ярко жълто окабеляване – избягвайте прекъсването на проводници с този цвят.

ДЕМОНТИРАНЕ НА СТАРИЯ АКУМУЛАТОР

• Отбележете положението за положителната (+) клема на акумулатора и маркирайте положителна кабел.
• Първо откачете кабела от отрицателния (-) терминал за да избегнете повреда на кабелите или батерията.
• Откачете кабела от положителния (+) терминал.
• Демонтирайте скобата, която фиксира акумулатора към превозното средство и извадете старата батерия.

МОНТИРАНЕ НА НОВИЯ АКУМУЛАТОР

• Огледайте мястото отредено за акумулатора за корозия и повреди и ако е необходимо поправете.
• Почистете мястото на акумулатора с вода и сода за хляб (натриев бикарбонат), след това изплакнете с вода.
• Подсушете и боядисайте корозиралите стоманени части с боя устойчива на киселина.
• Почистете терминалите с телена четка.
• Проверете кабела на стартера и ако е необходимо притегнете връзките.
• Подменете скобите и / или кабелите, ако са корозирали.
• Поставете новата батерия като се уверите, че е нивелирана и терминалите са правилно ориентирани.
• Монтирайте скобата, която фиксира акумулатора към превозното средство и се уверете, че е закрепен неподвижно.
• Нанесете тънък слой от висока температура грес на терминалите и кабелните връзки.
• Свържете кабелите с акумулатора, като свържете отрицателния (-) терминал последен.
• Затегнете връзките, като не пренатягате.
• Никога не чукайте по кабелните връзки или терминалите на батерията, тъй като това може да повреди батерията.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИЯ АКУМУЛАТОР

Свържете се с най-близкия до Вас офис на Имахижу ООД за безопасно депозиране и рециклиране на стария акумулатор.